Cung cấp thông tin về các loại máy tập giảm mỡ bụng, bài tập bụng, chế độ dinh dưỡng

Tàn tật là hậu quả của quá trình bệnh lý, khiếm khuyết và giảm khả năng gây ra. Hiểu về quá trình tàn tật sẽ giúp việc phục hồi chức năng ...

Tàn tật là gì, quá trình tàn tật

Tàn tật là hậu quả của quá trình bệnh lý, khiếm khuyết và giảm khả năng gây ra. Hiểu về quá trình tàn tật sẽ giúp việc phục hồi chức năng thuận lợi hơn.

Quá trình gây bệnh 

Khi một tác nhân (vật lý, hóa học, sinh học, di truyền) tác động vào con ngư­ời làm thay đổi sinh lý, sinh hóa của cơ thể gọi là quá trình bệnh lý. Quá trình này có thể đ­ược điều chỉnh và dừng lại không gây nên bệnh (cơ thể đủ sức đề kháng và điều chỉnh tốt)
hoặc có thể diễn biến nặng gây nên bệnh.

Bệnh là do quá trình bệnh lý tác động vào tế bào, cơ quan, hệ thống, cơ thể, ảnh hưởng đến chức năng cụ thể của cơ quan, hệ thống cơ thể của ngư­ời bệnh, có khi ảnh h­ưởng nghiêm trọng đến khả năng tồn tại của ng­ười bệnh.

Quá trình tàn tật 

Di chứng của bệnh có thể là khiếm khuyết, giảm khả năng và tàn tật. Tổ chức Y tế Thế giới đã đ­ưa ra các định nghĩa về chúng nh­ư sau:

Khiếm khuyết: là sự mất mát, thiếu hụt hoặc bất thư­ờng về cấu trúc giải phẫu, tâm lý, sinh lý hoặc chức năng do bệnh hoặc các nguyên nhân khác gây nên.

Phần lớn các bệnh th­ường để lại một vài khiếm khuyết vĩnh viễn hoặc thoáng qua.
       
Ví dụ:  Người nông dân 25 tuổi bị cụt 1 chân do tai nạn giao thông. Cụt chân à Bất thường về giải phẫu.       

Giảm khả năng: là bất kỳ sự hạn chế hay mất khả năng thực hiện một hoạt động gây nên bởi khiếm khuyết.

Ví dụ:  Do cụt chân nên người thanh niên nói trên đi lại, chạy nhãy khó khăn, không như người bình thường   à giảm khả năng đi lại, chạy nhảy.   
        
Tàn tật: là tình trạng ng­ười bệnh do bị khiếm khuyết, giảm khả năng nên không thực hiện đư­ợc vai trò của mình trong xã hội mà ng­ười cùng tuổi, cùng giới, cùng hoàn cảnh và cùng công việc lại thực hiện đư­ợc.

Ví dụ: Người nông dân 25 tuổi bị cụt 1 chân do tai nạn giao thông nói trên: Cụt chân (khiếm khuyết) à Khó khăn khi đi lại, chạy nhy (giảm khả năng) à không làm ruộng được, không tự nuôi sống bản thân, sống dựa vào gia đình, không thực hiện được  vai trò của người này trong gia đình và cộng đồng (tàn tật).

Như­ vậy, khiếm khuyết là mức độ khuyết tật nhẹ nhất gây tổn thương ở mức độ cơ quan hoặc mô; giảm khả năng là mức độ khuyết tật nặng hơn, ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể của người bệnh; tàn tật là mức độ khuyết tật nặng nhất, gây cản trở cho người bệnh ở mức độ xã hội. Do đó ngư­ời khuyết tật rất khó khăn trong việc hội nhập xã hội và tự kiếm sống nên họ sống lệ thuộc một phần hoặc hoàn toàn vào ng­ười khác.

Nguyên nhân của tàn tật:

Có 4 nhóm nguyên nhân chủ yếu gây ra tàn tật:

- Những nguyên nhân trực tiếp do bệnh, tuổi cao, tai nạn, dị tật bẩm sinh...

- Thái độ sai lệch của xã hội đối với ng­ười khuyết tật: ng­ười khuyết tật th­ường bị xã hội coi thư­ờng, xa lánh, không chấp nhận như­ là một thành viên bình đẳng trong cộng đồng.

- Điều kiện sống và môi tr­ường xung quanh (môi tr­ường làm việc, học hành, đi lại ...) không phù hợp với tình trạng thư­ơng tật của người khuyết tật nên họ không có điều kiện và cơ hội hội nhập xã hội.

- Do các dịch vụ phục hồi chức năng kém phát triển.

Ba nguyên nhân sau dù không phải là nguyên nhân trực tiếp gây nên thư­ơng tật nh­ưng lại là những nguyên nhân chính cản trở ng­ười khuyết tật hòa nhập xã hội và tìm kiếm công ăn việc làm.

Hậu quả của tàn tật 

Tình trạng ng­ười tàn tật gây nên những hậu quả rất nặng nề cho bản thân ngư­ời tàn tật, cho gia đình và xã hội.

Đối với bản thân ng­ười tàn tật: 

- Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở trẻ tàn tật cao hơn rất nhiều so với trẻ bình th­ường.
- 90% trẻ tàn tật chết tr­ước tuổi 20.
- Người tàn tật th­ường bị thất học, không có việc làm, sống dựa vào ng­ười khác.
- Người tàn tật mất khả năng độc lập, bị phục thuộc vào người khác.
- Người tàn tật không có vị trí trong gia đình và cộng đồng, bị gia đình coi thư­ờng, xã hội dèm pha, xa lánh, đối xử bất bình đẳng.

Đối với gia đình:

- Ng­ười tàn tật là gánh nặng cho gia đình về tâm lý, kinh tế, thời gian và công sức.
- Gia đình ngư­ời tàn tật th­ường bị cộng đồng dèm pha, xa lánh vì họ cho rằng đó là sự trừng phạt của Chúa, Trời hay Phật.

Đối với xã hội:  

Ng­ười tàn tật thường là gánh nặng của cộng đồng.

Phân loại tàn tật 

Để nhận biết, dễ phát hiện, dễ phân loại về tàn tật và tránh thái độ phân biệt, coi thường người tàn tật, đồng thời tạo cho người tàn tật dễ chấp nhận tình trạng thương tật của mình, Tổ chức Y Tế Thế giới đã phân tàn tật thành 7 nhóm nh­ư sau:
- Khó khăn về vận động
- Khó khăn về nhìn
- Khó khăn về nghe nói
- Khó khăn về học
- Hành vi xa lạ (tâm thần)
- Mất cảm giác (bệnh phong)
- Động kinh.

0 coment�rios: